top of page

Специализираната гимнастика е ключов компонент в процеса на рехабилитация и поддържане на добро здравословно състояние.

Програмите на Д-р Томов са насочени към активиране на цялото тяло и са адаптирани към индивидуалните нужди и цели на всеки пациент.

Уреди за специализирана гимнастика

Специализирана гимнастика Костинброд

Специализирана гимнастика за здраве и възстановяване в Костинброд

Този вид тренировка включва разнообразни упражнения, които целят подобряване на мускулната сила, гъвкавост, баланс и координация. Чрез съчетание на аеробни и анаеробни методи, специализираната гимнастика може ефективно да подпомогне възстановяването от травми, да укрепи тялото и да повиши общата физическа издържливост.


Лечебната гимнастика и ЛФК (Лечебната физкултура) са целенасочени към възстановяване и подобряване на функционалното състояние на организма след заболявания, травми или операции. 


Прилагането на тези методики допълва общата концепция за физическа активност, като внася специфични упражнения за възстановяване и укрепване на конкретни мускулни групи или стави. 


Процесът включва разнообразни упражнения - от леки разтягания до по-интензивни упражнения за укрепване, в зависимост от фазата на възстановяване и целите, които се преследват.

Специализирана гимнастика

Заниманията със специализирана гимнастика се провеждат под наблюдение на Д-р Томов, който е опитен специалист гарантирайки безопасността и ефективността на упражненията. 


Индивидуалният подход позволява фината настройка на натоварванията и упражненията, така че да отговорят най-добре на специфичните условия и възможности на пациента.

Massage Table

Запазете час за рехабилитация

Звъннете ми директно или се свържете по е-майл

bottom of page